Happotestaa ratkaisusi

Myyntipilotti näyttää aidon kysynnän

Myyntipilotti on nopea ja tehokas tapa kartoittaa uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kysyntä ja tarpeet jatkokehitykselle. Myynnin pilotointi yhdistää älykkäällä tavalla kohderyhmäanalyysin, palvelumuotoilun ja myynnin. Kehitetään yhdessä ratkaisustasi myynnillinen menestystarina.

Myyntipilotilla kiihdytät nopeasti oikeaan suuntaan

Myynnin pilotointi on varmin ja nopein tapa saada esiin aidot ostamisen esteet ja tarpeet palvelun kehittämiseen. Todellinen kysyntä ja palvelun mahdolliset puutteet tulevat esiin ainoastaan altistamalla tuote tai palvelu asiakkaan todellisen kritiikin eli ostopäätöksen armoille. Pilotti on kuukauden mittainen hanke, jonka aikana tuotteesi tai palvelusi kysyntää testataan ja muotoillaan aidoilta asiakkailta saadun palautteen perusteella. Saat hyvät työkalut ratkaisun sisältöjen ja muotoilun jatkojalostukseen.
Kohderyhmäsuunnittelu
Asiantuntijatiimimme laatii kohderyhmän, eli valitsemme tuotteen tai palvelun ominaisuuksin perusteella sopivat kohderyhmät kontakteja varten.
Myyntiviesti
Rakennamme soittotarinan yhteistyössä kanssasi. Asiantuntijamme muotoilevat avauksen, kartoituskysymykset ja myyntiviestin palvelun sisällöstä.
Kokeneet tekijät
Kokeneet myynnin ammattilaiset hoitavat kontaktityön. Näin henkilötason muuttujaa saadaan rajattua ja voidaan keskittyä palvelun kehittämiseen.
Tuotteistus
Hanke etenee viikko kerrallaan. Kontaktiviikon jälkeen tehdään analyysi saavutetuista tuloksista, puretaan data ja tehdään tarvittavat muutokset.
Analyysi
Kampanjan päätyttyä asiantuntijatiimimme tekee analyysin ja johtopäätökset. Saat selkeät toimintaohjeet ja neuvot kehitystyön jatkoa varten.
Myynti edellä
Asiakkailta kartoitetaan ostoa indikoivat tekijät ja ehdotetaan jatkotoimia, kuten tapaamista kanssasi. Saat siis kattavan tiedon lisäksi suoria myyntiavauksia.

MyyntipilottiSELVITÄ todellinen kysyntä

KUULE asiakkaiden aidot ostamisen esteet

HAISTA piilossa olevat signaalit

KEHITÄ ketterästi ja myy enemmän

 

Myynnin pilotoinnista kohti kumppanuutta

Myyntipilotti on tehokas tapa testata sekä omaa tuotetta että potentiaalista myyntikumppanuutta tai myynnin ulkoistusta. Tutustu myyntikumppanuuteen Connection Housen kanssa ja kysy lisää.

 

 

Pyydä tarjous