26.11.2021

Bookkaus- ja myyntisanasto
"for Dummies"

Tämä on taskusanasto bookkauksen ja myynnin jargoniin, jolla pääset vauhtiin myynnin tukipalveluita ostaessasi. Mitä bookkaus tarkoittaa? Bookkaus, buukkaus vai tapaamisten sopiminen - kaikki nämä tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa. Tarkista, ovatko kaikki termit jo tuttuja!

Sanasto

Alalla kuin alalla tulee helposti puhuttua oman alan jargonia. Tärkeintä on tietenkin molemminpuolinen ymmärrys, siispä kokosimme avainsanojen selitykset yhteen.

 • B2B = Business to Business eli yritykseltä yritykselle. B2B:stä tai B to B:stä puhutaan, kun yritykset myyvät toisilleen palveluita ja tuotteita.
 • B2C = Business to Consumer eli yritykseltä kuluttajalle. B2C tai B to C viittaa siihen, kun yritykset myyvät yksityishenkilöille eli kuluttajille tuotteitaan ja palveluitaan.
 • Bookkaus, buukkaus = Bookkaus tai buukkaus (engl. booking) on myyntitapaamisten sopimista. Yhteyshenkilö soittaa potentiaaliselle asiakkaalle ja sopii tämän kanssa myyntitapaamisen. Myyntitapaamisessa tapaavat potentiaalinen asiakas ja yhteyshenkilön edustaman yrityksen myyjä tai asiantuntija.
 • Bookkauspalvelu, buukkauspalvelu = Palvelu, jossa etsitään yritykselle potentiaalisia asiakkaita ja sovitaan myyntitapaamisia. Tapaamista voidaan pohjustaa tekemällä jo buukkausvaiheessa alkukartoitus potentiaalisen asiakkaan tilanteesta ja tarpeista.
 • CRM = CRM tarkoittaa asiakkuudenhallintaa (engl. Customer Relationship Management). CRM-järjestelmä on asiakastietokanta, johon tallennetaan asiakkaan tiedot ja kirjataan yhteen paikkaan muistiin asiakkuuden edistyminen ja ajankohtaiset tapahtumat.
 • Liidi (engl. lead) = Henkilö, joka osoittaa kiinnostusta yrityksen palveluita kohtaan. Liidejä voidaan kerätä eri tavoin, kuten verkkosivustojen yhteydenottojen kautta tai soittamalla suoraan ryhmälle potentiaalisia asiakkaita.
 • Lämmin liidi = Henkilö, joka on ostoprosessissaan jo lähellä ostopäätöstä eli jolla on ns. ”ostohousut jalassa”.
 • Kohderyhmä = Yrityksen kohderyhmä on joukko ihmisiä tai yrityksiä, joita yhdistää yksi tai usempi myynnin tai markkinoinnin näkökulmasta kiinnostava ominaisuus, mikä tekee heistä potentiaalisia asiakkaita. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi jonkun tietyn toimialan yritykset ja niiden päättäjät.
 • Kylmäsoittaminen, kylmäkontaktointi = Kylmäsoittaminen (engl. cold calling) on asiakkaalle päin soittamista myynnillisessä tarkoituksessa silloin, kun ihminen ei osaa odottaa puhelua. Myyjän näkökulmasta kyseinen kontakti on silloin ”kylmä” eli etukäteen ei tiedetä onko asiakkaalla ostotarvetta vai ei.
 • Myyntikumppanuus = Pitkään jatkunut yritysten välinen yhteistyö, jossa toinen yritys hoitaa toisen myynnin osia tai koko myyntiprosessia.
 • Myyntipilotti = Myynnin testaus, jolla kokeillaan uuden tuotteen tai palvelun menekkiä. Havaintojen perusteella voidaan tehdä esimerkiksi tuotekehitystä.
 • Myynnin ulkoistaminen = Kun yritys ostaa toiselta, myyntiin erikoistuneelta yritykseltä, osan tai koko myyntiprosessin toteutuksen.
 • Prospekti (engl. prospect) = Potentiaalinen asiakas. Henkilö tai yrityksen edustaja (b2b), joka sopii myynnin kohderyhmään tai tavoiteltavaan ihanneasiakasprofiiliin. Prospektien etsimiseen käytetään yleisimmin yritystietokantoja ja erilaisia kontaktilistoja.

 

Kiinnostaisiko kokeilla bookkausta? Lue lisää bookkauspalvelustamme ja ota yhteyttä, niin jutellaan yrityksenne tarpeista!