Yrittäjäkassa

Riskitöntä uusasiakashankintaa

Yrittäjille työttömyysturvaa tarjoava Yrittäjäkassa on ollut Connection Housen asiakkaana jo 15 vuoden ajan. Connection Housella on tärkeä rooli Yrittäjäkassan uusien jäsenten hankkimisessa sekä yrittäjien neuvomisessa työttömyysturva-asioihin liittyen. Erityisesti meneillään oleva korona-aika on herättänyt yrittäjissä huolta ja kysymyksiä, missä Yrittäjäkassa on halunnut olla heidän tukenaan.

Yrittäjäkassa

Yrittäjäkassan maksamat etuudet ovat lakisääteisiä, eli tarkoin säädeltyjä ilman, että kassalla olisi maksamisessa harkinnanvaltaa.  Ansiopäiväraha turvaa yrittäjälle perusturvaa paremman toimeentulon työttömyyden aikana, joten yhä useammalle yrittäjälle olisi eduksi olla Yrittäjäkassan jäsen.

Yrittäjäkassan johtaja Merja Jokinen kertoo Connection Housen kanssa tehdystä yhteistyöstä näin: ”Olemme pieni valtakunnallinen toimija, jolla on rajalliset resurssit tehdä uusjäsenhankintaa. Connection Houselta löytyy oikeanlaista osaamista, kun puhutaan kohderyhmiemme kartoittamisesta ja yrittäjien kontaktoinnista puhelimitse.”

Pitkä kumppanuus mahdollistaa kehittymisen

Yrittäjäkassa ja Connection House pitävät toisiaan tilanteen tasalla päivittäisestä tekemisestään ja käyvät paljon keskustelua mm. jäsenyysasiatulkintoihin liittyen.

 Jokinen kuvailee yhteistyökumppaninsa kehittymisestä näin: ”Yhteistyömme Connection Housen kanssa on jalostunut yhteisten vuosiemme saatossa. Heille on kertynyt paljon osaamista tarjoamaamme ansioturvaan liittyen, joten he todella ovat kyvykkäitä kertomaan yrittäjille meidän toiminnastamme”.

”Yrittäjäkassa on julkinen toimija, jonka toimintaa valvotaan tarkasti. Viestintämme tulee olla selkeää ja virheetöntä – ja tätä on tukemassa Connection Housen asiantuntemus meidän asioistamme. Lainsäädäntökin elää ja tämä edellyttää nopeaa reagointikykyä – ja tässäkin Connection House on omimmillaan!” toteaa Jokinen.

Yrittäjäkassa maksaa Connection Houselle ainoastaan sen hankkimista uusista jäsenistä, joten yhteistyötä voi kuvailla riskittömäksi.

”Toki olemme asettaneet tavoitteet uusasiakashankinnalle ja sille, kuinka suuren osuuden tehdyistä puhelinsoitoista tulisi jalostua uusiksi jäseniksi. Voin todeta päässeemme haluamiimme tuloksiin. Saavutukseksi näen myös sen, että yrittäjien tietoisuus kassan olemassaolosta on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi Connection Housen tekemän työn johdosta”, jatkaa Jokinen.

”Tällainen pitkäaikainen ja meidän toimintaamme syvällisesti tunteva kumppani tuo meille suurta lisäarvoa ja turvallisuuden tunnetta. Voin suositella Connection Housea muillekin!” kiteyttää Jokinen. 

 

Jaa: