Talenom Oyj

Asiakaskysely saavutti tavoitteet

"Minulla on hyvät kokemukset Connection Housesta. Heidän toimintansa lähtee asiakkaan tarpeista", Talenomin rahoituspalveluista vastaava Eero Kallio kiittää. Asiakaskysely saavutti sille asetetut tavoitteet ja aktiivinen työote ilahdutti.

Talenom Oyj

Tilitoimistopalveluita tarjoava Talenom halusi selvittää asiakkaittensa toiveita ja tarpeita yhden liiketoiminta-alueensa uusiin palveluihin liittyen. Tiedonkeruu päätettiin toteuttaa puhelinhaastatteluin ja seuraavaksi tuli löytää pätevä yhteistyökumppani asiakastutkimuksen toteuttajaksi.

Talenom päätyi valitsemaan kumppanikseen Connection Housen, josta sillä ei ollut aiempaa kokemusta. Talenomin rahoituspalveluista vastaava Eero Kallio kuvailee heidän ja Connection Housen välisen yhteistyön syntyhetkeä näin: ”Vakuutuin Connection Housen tavasta toteuttaa tarvitsemamme asiakaskysely. Vaikutuin heidän asiakaslähtöisyydestään ja kuulin yrityksestä puhuttavan hyvää omassa verkostossani. Näin alkoi yhteistyömme Connection Housen kanssa!”

 

Asiakaskysely vahvisti suunnitelmia

Puhelinhaastatteluihin perustuva asiakastutkimus toteutettiin kesällä 2020. Projekti käsitti haastattelukysymysten kokoamisen, kyselyn toteuttamisen sekä tutkimustulosten purun ja analysoinnin.

”Projektille asettamamme tavoitteet täyttyivät hyvin. Asiakkailta saadut vastaukset ja huomiot myötäilivät ennakko-odotuksiamme eli saimme tutkimuksella vahvistusta omille ajatuksillemme. Projekti hoidettiin myös sille osoitetussa aikataulussa”, kertoo Kallio.

Kysely toteutettiin asiakasta palvellen

”Connection House osoitti erinomaista asiakaspalveluosaamista. Tämä tuli esille tilanteissa, joissa asiakas esitti puhelinhaastattelun aikana häntä askarruttavia kysymyksiä itse kyselyyn liittymättömistä asioista. Nämä kysymykset huomioitiin yhtä lailla ja toimitettiin Talenomille jatkotoimenpiteitä varten. Jotkut asiakkaista olivat olleet hieman hämmentyneitä saamastaan puhelinsoitosta, mutta Connection House kommunikoi näissäkin tilanteissa asiantuntevasti selvittäen asiakkaalle yhteydenottonsa tarkoituksen”, kertoo Kallio.

”Yhteistyömme Connection Housen kanssa on ollut helppoa ja mutkatonta. Yhteyshenkilönäni toimineet ovat osoittaneet aktiivisuuttaan yhteydenpidollaan ja antamalla säännöllisesti tilannetietoa projektin etenemisestä. Minulla on hyvät kokemukset Connection Housesta. Heidän toimintansa lähtee asiakkaan tarpeista!”, kuvailee Kallio.

 

Lue lisää Connection Housen asiakaskyselyistä ja ota yhteyttä!

 

Jaa: