Pihlajalinna Oyj

Buukkauspalvelulla parempia tuloksia

Connection House on buukannut myyntitapaamisia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tuottavalle Pihlajalinnalle vuodesta 2019 lähtien. Yhteistyö solmittiin yritys- ja yhteisöasiakkaille tarjoamien työterveyspalveluiden myynnin edistämiseksi.

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinnassa aluemyyntipäällikkönä toimiva Ismo Bärlund kuvailee yhteistyötä edeltänyttä tilannetta näin: ”Kaipasin uutta boostia jo hyvin tuntemalleni myyntialueelle. Tuntui, että jokainen kivi oli jo käännetty useaan kertaan vuosien saatossa. Halusin nähdä, pystyisikö Connection House tuomaan tähän jotain uutta.”

Yhdessä kuljettu taival on osoittautunut hedelmälliseksi, sillä tuloksellisuudessa on ollut nähtävissä selvää kehitystä!

Buukkausyhteistyö vapauttaa aikaa asiakkaiden kohtaamiselle

Connection Housen hoitaessa buukkaukset on Pihlajalinnan myyntipäälliköillä enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Connection Housen tehtävänä on olla puhelimitse yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin ja kartoittaa heidän tarpeitaan työterveyspalveluita kohtaan. Connection House varaa Pihlajalinnan palveluista kiinnostuville tapaamisen Pihlajalinnan myyntipäällikön kanssa.

Buukkaustyössä pyritään mahdollisimman laadukkaiden myyntitapaamisten sopimiseen ja näistä mahdollisimman monen tulisi johtaa sopimuksen syntymiseen.

Aluemyyntipäällikkö Ismo Bärlund, Pihlajalinna

Buukkauksia tulee tehdä asiakasta kunnioittaen

Connection House pyrkii toimimaan buukkaustilanteissa asiakasta kuunnellen ja hänen tarpeitaan selvittäen. Tämä on erittäin tärkeää, jotta vältyttäisiin turhilta ja kannattamattomilta tapaamisilta. Buukkausta hoitavan henkilön on tärkeää osata tunnistaa vastapuolen kiinnostuneisuuden aste Pihlajalinnan palvelua kohtaan.

Keskustelua käyvien ihmisten välisen kemian on toimittava, sillä asiakas tekee päätöksensä pitkälti tunteittensa pohjalta. Aggressiivinen ja painostava tyyli ei ole oikeanlainen tapa lähestyä potentiaalista asiakasta. Väkisin sovituilla tapaamisilla viedään myös turhaan myyntihenkilön työaikaa.

”Minulle myyntitapaamisia buukkaavalla henkilöllä on miellyttävä tapa kommunikoida ihmisten kanssa ja tämä on heijastunut positiivisesti asiakaskäyntieni laatuun. Myyntituloksissa on ollut nähtävissä hyvää kehitystä yhteistyötämme edeltäviin aikoihin verrattuna. Voin todeta saavuttaneeni yhteistyöllemme asetetut tavoitteet!” kertoo Bärlund.

”Suosittelen Connection Housea yhteistyökumppaniksi muillekin. Heiltä löytyy buukkaukseen vaadittavaa ammattitaitoa ja kykyä ymmärtää asiakkaansa tahtotila. Kuvailisin heitä luotettavaksi ja hyväksi kumppaniksi”, toteaa Bärlund.

Lue lisää Connection Housen buukkauspalvelusta ja ota yhteyttä.

 

Jaa: